Conferències i xerrades


Proposta 1. (Curs 21/22)
Introit. Manual d'urgència per entendre la cobla i la música de la sardana
Format: presencial.

Malgrat la seva reconeguda riquesa sonora i l'indubtable singularitat de la majoria dels seus instruments, crec que existeix un important perjudici vers la cobla, i també  vers la sardana. Aquest és un fet completament injust, ja que l'elevat grau de desconeixement sobre la formació musical catalana i la música que aquesta acostuma a interpretar no permet fer-ne una valoració adequada i real.

El Manual d’urgència per entendre la cobla i la música de la sardana neix amb la voluntat d’oferir una activitat que permeti difondre positivament els aspectes bàsics de la formació catalana i de la seva música, amb l'objectiu que l’oient en desenvolupi una visió constructiva i personal que, de ben segur, quedarà allunyada de la visió desfavorable que massa sovint acompanya aquest àmbit.

La que us presento és una proposta complexa i dinàmica que intenta resoldre molts dels dubtes i inquietuds sobre la cobla i la música de la sardana que he anat rebent del públic assistent a les nombroses xerrades i activitats de caràcter divulgatiu que he realitzat en els darrers anys.

En el Manual d’urgència per entendre la cobla i la música de la sardana he integrat la meva vessant docent amb la meva àmplia i consolidada carrera musical, fruit dels més de 25 anys com a músic de cobla, intèrpret de tible i compositor de sardanes.
Per assolir els objectius que m’he proposat, l’activitat combina una part explicativa amb la projecció de diapositives, l’audició comentada i guiada de diferents exemples musicals, la visualització de diversos vídeos i la interpretació en directe d’alguns fragments musicals amb el tible, el meu instrument.

Proposta 2. (Curs 21/22)
Presentació, en format xerrada, del disc "Mirant al meu voltant · tible i sardanes". 
Format: presencial


Portada del disc

Xavi Piñol ens presenta en primera persona Mirant al meu voltant · tible i sardanes, la proposta discogràfica que pretén ser un viatge introspectiu al seu món musical amb un recull de 14 sardanes que han esdevingut importants al llarg de la seva vida i reivindicar el protagonisme del tible com a instrument de cobla i abandonar així el paper secundari a que se l'ha relegat al conviure amb la tenora. 

L’activitat inclou l’audició comentada d’algunes de les peces que es troben en el cd i un espai de reflexió compartida.

Conferència a l'Aula d'Extensió
Universitària de Manresa