Formació

2000 Diplomatura en Relacions Laborals
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB

2003 Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP)
Universitat Politècnica de Catalunya - UPC

2009 Llicenciatura - Grau Superior de Música
Escola Superior de Música de Catalunya - ESMÚC
Especialitat: interpretació - oboè

2010 Postgrau en Gestió i producció d'espectacles
Universitat de Barcelona - UB

2020 Grau en Educació Primària
Universidad Internacional de la Rioja - UNIR